Zapoj se do tvoření mostů mezi lidmi!

Každý rok setkání dětí na Prašivé doprovází tematicky zaměřený charitativní projekt a nejinak tomu bude i letos. Letošní most pomoci spojí děti, které na Prašivou přijíždějí, s dětmi z nízkoprahového centra Michala Magone Charity Ostrava, ale také se starými a nemocnými lidmi – klienty ostravských charitních zařízení.

Všechny děti mohou s sebou na Prašivou přivézt pastelky, fixy, barevné výkresy nebo jakékoli jiné potřeby na tvoření (voskovky, vodovky, kolíčky…). Dovezené pomůcky pak využijí děti ze střediska Michala Magone k tomu, aby z nich vyrobily malé dárky, kterými potěší právě starší lidi.

Charita Ostrava také zorganizuje během roku několik akcí, kde se budou tvořit mezigenerační mosty – např. v rámci tradičního společného dne dětí a seniorů z Charitního domu Sv. Václava, který se uskuteční v létě.

Na provoz nízkoprahového centra Michala Magone a jeho služby Krizová pomoc, která vyhledává a podporuje rodiny ohrožené sociálním vyloučením, bude na Prašivé možnost přispět také finančně.

 

 

 

„Petr chodí do Charitního střediska Michala Magone už delší dobu. Vzhledem k tomu, že je ze čtyř sourozenců, doma na něj nikdo neměl čas. Nikdo si s ním nepovídal, nezajímal se o jeho problémy a starosti. Hlídali jej jeho starší sourozenci. Byl taková malá „záškvara“, chtěl, co měli ostatní, někdy si to i bez dovolení vzal a poté vyhrožoval svými staršími sourozenci, kteří k nám také docházeli. Vždy vymyslel nějakou lumpárnu, někdy i zlomyslnost, měl i dlouhodobé zákazy. Po nějakém čase, kdy starší sourozenci odrostli a odstěhovali se, chvíli chodil do střediska sám za kamarády. Stále více se otevíral, rozpovídal se o situaci doma, začal se zúčastňovat také výletů, turnajů a jiných akcí. Při těchto příležitostech jsme se snažili s ním mluvit o jeho problematickém chování, jaké má následky pro něj samotného i pro ostatní. Když Péťa začal na středisko chodit se svou mladší sestrou, viděla jsem u něj obrovskou proměnu. Najednou už to nebyl ten malý rošťák, ale šikovný kluk, který pomáhá mladším klientům. Sám řekl, že vyrostl a hlavně, teď je on ten starší a zodpovědný „velký brácha“, teď on musí chodit ven s mladším sourozencem, starat se o něj. Jeho sestra u nás může kreslit a tvořit, zatímco on může zajít do hudebny a zahrát si na klávesy. Máme radost z toho, že podpora a individuální práce přináší u klientů zřetelné pozitivní změny v rozvoji jejich osobnosti a prožívání života.“

(Foto a příběh byly převzaty z webu Charity Ostrava)