Součástí programu diecézního setkání dětí byla také sbírka výtvarných pomůcek a materiálů na tvoření. Děti s sebou na Prašivou přivezly výtvarné potřeby v neuvěřitelné celkové hodnotě 10 000 Kč. Vybrané pomůcky (pastelky, barevné papíry, barvy, kolíčky) putovaly do charitního střediska Michala Magone. Tam začnou od září s dětmi, které do nízkoprahového střediska docházejí, připravovat vánoční přání, která se v adventní době předají různými formami klientům v pobytových zařízeních Charity Ostrava i v domácí péči. Mosty mezi lidmi, které se začaly tvořit na Prašivé, tak pokračují i nadále!

Kromě sbírky pomůcek se na Prašivé do pokladničky Charity Ostrava vybralo dalších 1 892 Kč. Peníze budou využity na provoz nízkoprahového centra Michala Magone a jeho služby Krizová pomoc, která vyhledává a podporuje rodiny ohrožené sociálním vyloučením. Za prodej magnetek na podporu hospice sv. Lukáše se vybralo dalších 2 190 Kč.

Děkujeme všem účastníkům setkání, malým i velkým, kteří se rozhodli tvořit mosty pomoci, a Charitě Ostrava děkujeme za zprostředkování a „postavení základů“ pro stavbu takovéhoto mostu.