Víš, jak se hraje boccia [boča]? Na Prašivé si to můžeš vyzkoušet!

Boccia je sport, který hrají lidé s těžkým tělesným postižením. Od roku 1984 je to oficiální paralympijský sport se svými pevně stanovenými pravidly. Zajímavé je, že je to jeden ze tří paralympijských sportů, které nemají protějšek v programu letních olympijských her.

Hrát bocciu tě na Prašivé naučí mladí z Integračního klubu Brána a jejich doprovázející.

Integrační klub BRÁNA Centra pro rodinu a sociální péči nabízí sociálně aktivizační služby pro mladé lidi se zdravotním postižením. Prostřednictvím setkávání a aktivit je podporuje v osamostatňování a pomáhá jim proplout branou do dospělosti.

BRÁNA pořádá setkání v malých skupinkách (dramatickou dílnu, výtvarnou dílnu a šicí dílnu), individuální setkání (děti a mladí s postižením se zdokonalují v konkrétní činnosti, znalosti či dovednosti, kterou si chtějí zrovna osvojit); pravidelná klubová setkání pro všechny (čajovna); setkávání dospělých nad tématy, která potřebují řešit, zprostředkovává kulturní a společenské akce a pořádá sobotní výlety a akce. Za rok uspořádá za podpory dobrovolníků pro mladé lidi převážně s kombinovaným postižením na 200 aktivit.